Sidor

onsdag 14 maj 2014

Om ormar och olagligheter

Alla har vi sett bilder infogade i ett dokument utan att de har en förklarande bildtext, och alla har vi gjort samma fel någon gång. Alla lärare har läst elevarbeten och åhört presentationer innehållande bildmaterial som är olagligt, och alla lärare (påstår jag mycket subjektivt) har gjort samma fel någongång. Också jag, tidigare mera som regel än som undantag. Försöker numera dock aktivt jobba i rätt riktning. Alla har vi på internet läst artiklar eller bloggar med infogade bilder där uppgifter om bildens ägare saknas, och lika sorglöst har jag själv hittills förhållit mig till hur jag låter eleverna begå samma lagbrott i skolarbetet.

Snok (Natrix natrix), Bild Marek Szczepanek via Wikimedia Commons.

Då skolundervisningen och -arbetet digitaliseras krävs det en annorlunda typ av handledning av eleverna. Allt oftare producerar de arbeten som inte bara lämnas in till läraren för genomläsning och bedömning, utan arbeten kan publiceras som en e-bok eller på en webbsida/blogg. De kan också via en länk delas direkt med kurskompisar eller bekanta. Alla jättefina möjligheter för eleven att nå ut till en större och, framför allt, till en riktig publik. Jag gissar att det här sättet att producera och publicera arbeten är rutin i skolan om några år, inte bara i gymnasiet utan också i grundskolan.

Publicering på nätet kräver dock speciell noggrannhet med rättigheter till att använda bildmaterial. Det gäller att ha koll på vilka bilder man får använda sig av. Hur gör man ifall man inte själv äger bilden? Måste man fråga upphovsmannen om lov? Måste man uppge ägaren i bildtexten? Finns det "gratisbilder"? Var hittar man lagliga bilder på nätet? Hur filtrerar man i en sökmotor ut bilder som man har rätt att använda i kommersiellt eller icke kommersiellt syfte? Får man redigera en bild som man inte själv är ägare till? Upphovsrättslagarna är en snårskog att vandra i, men det gäller att bemästra dem någorlunda bra. Annars kan det där blogginlägget innehållande en "googlad" bild stå en dyrt.

Potentiell ormmat, gerbilerna Bosse och Sune (Meriones unguiculatus). Bild Staffan Nystedt.

När ska barn och ungdomar då lära sig detta, och vilka lärare bär ansvaret för att det blir gjort? Här är det väl lite samma som med rättskrivning, vi bär alla ansvaret att korrigera och guida eleverna i hur man skriver text, oberoende av vilket stadium eller  vilket ämne vi undervisar. Ju yngre eleven är då den tar de första stegen desto bättre. Vi lägger oss fort till med vissa vanor och ovanor i vårt sätt att jobba vid dator och då vi en gång skapat våra arbetsrutiner känns det ofta övermäktigt att ändra på dem. Nu talar jag för mig själv, men jag antar att detta gäller också många andra vuxna.

För att starta i tid och dra maximal nytta av inlärningspotentialen hos barn lyckades jag efter en mycket kort framställning av min idé inspirera min 10-årige son att skriva en egen bok. Hade försökt ett par gånger tidigare också, utan resultat, men då hade jag fokuserat på berättelser, inte på fakta. Nu kom jag upp med förslaget om "Stora ormboken", en bok med bilder och korta förklarande texter, och 10-åringen köpte det direkt då jag visade exempel på hur man lätt gör en visuellt tilltalande bok på pekplatta. Efter en gemensam start så klarade han författarskapet på egen hand och lärde sig snabbt hur man använder bilder från Wikimedia commons och hur man gör en filtrerad googlesökning. Sen gick det per automatik. Min insats sträckte sig enbart till korrekturläsning. Innehållet var helt och hållet hans eget upplägg.
Den färdiga ormbokens pärmbild.För ändamålet använde 10-åringen appen Book Creator för iPad. Den är jättesimpel och man jobbar väldigt intuitivt med den. Man kan skriva, rita, infoga bilder och ljud. Slutresultatet blir en bok som man exporterar som en epub- eller pdf-fil. Med tex. iBooks kan man läsa epub-filer och en e-bok kan säkert var rolig ibland som omväxling till de vanliga presentationerna som eleverna gör i PowerPoint eller andra program.

Ladda ner pdf-versionen eller epub-versionen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar